CAM-tutkimusta ja yhdistävää lääketiedettä

Tampereella tiistaina 27.11.2018: Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksessa  klo 14.15 – 15.45 Yleisöluento CAM-tutkimuksesta. Tampereen yliopiston Päätalossa klo 17.00 – 18.30 Luento- ja keskustelutilaisuus ”Mitä on yhdistävä lääketiede?”  On the Boundaries of Science, Spirituality and Medicine – Establishment of Complementary and Alternative Medicine (CAM) as a Medical Subfield Tieteen, henkisyyden ja lääketieteen rajoilla: Täydentävän ja vaihtoehtoisen…

Hypnoosi vai mindfulness?

Seuraava blogiartikkeli on tiivistelmä HLL Kati Sarvelan tulevasta alustuksesta Iloa ja toivoa -tapahtumassa (Lapinlahden lähde, Helsinki, 20.1.2018): Hypnoosilla ja tietoisella hyväksyvällä läsnäololla (mindfulness) on joitakin eroja, mutta paljon myös päällekkäisyyttä. Kummankin menetelmän terveyshyödyistä on selkeää näyttöä. Suurin ero lienee niiden historiallisissa juurissa. Seuraavassa esitän jatkokeskusteluja avaavasti omia havaintojani niiden eroista ja yhtäläisyyksistä. Mindfulnessin juuret on…

Terveyttä turvallisuuden kokemuksesta – Traumainformoitu hoitaminen

– Kati Sarvela – Psykiatri ja professori Sandra Bloom räväyttää ajattelullaan terveydenhoidon ammattilaisen silmien eteen melkoisen todellisuuskuvan. Hänellä ei ole pieniä visioita. Philadelphiasta on rakennettava muutamassa vuosikymmenessä terve, hyvinvoivien kansalaisten, turvallinen yhteisö. Kaupungin kaduilla tulee voida liikkua tulevaisuudessa turvallisesti missä tahansa, pelkäämättä tulemista raiskatuksi, muuten pahoinpidellyksi tai ammutuksi. (kst. Sandra Bloom video1) Bloom kumppaneineen on…

Auttaminen alkaa ammattilaisen omasta kehosta

-Vieraskynä: Jussi Pellonpää- Joskus huomaamme toistavamme samoja virheitä parhaista yrityksistämme huolimatta. Tätä voi tapahtua esimerkiksi työssä tai sosiaalisessa kanssakäymisessä, mutta myös alttius loukkaantua tai kokea kipua voi usein tuntua suoranaiselta kiroukselta. Luonnollisesti pyrimme ponnistelemaan haasteiden yli tai toisinaan jättämään tekemättä jotain välttääksemme ei-toivottua. Enemmän ei kuitenkaan ole aina parempi ja toisaalta emme tiettyjä kehon liikkeitäkään…

Miksi minulle aina käy näin?

”Autonomisen hermoston toipumisen kannalta ensisijaista on saada korjaavia turvallisuuden kokemuksia. Luotettavat ihmissuhteet, terapeuttinen kohtaaminen ja mm. erilaiset turvapaikka-mielikuvat voivat auttaa. Keskeistä toipumisprosessissa on lisätä ymmärrystä, lempeyttä ja myötätuntoa itseämme kohtaan. Näin hermostoa voidaan rauhoittaa”, kirjoittaa Kirsi Törmi.  

Mikä kohtaamisessa on tärkeää?

-Karita Palomäki- Sosiaalisessa mediassa törmää usein artikkeleihin, joissa käsitellään terveydenhuollon epäkohtia. Erityisen surullista on lukea niitä tarinoita, joissa asiakas on tullut kohdatuksi jollakin tavoin ikävästi. Hän on saattanut kokea täydellistä kohtaamattomuutta, vähättelyä, pelottelua tai muita vastaavia kokemuksia, jotka pahimmillaan voivat traumatisoida jo valmiiksi herkillä olevan ihmisen. Pohdin tätä asiaa mielessäni ja pyysin muutamalta ystävältäni heidän…

Kestävän terveydenhuollon puolesta

– Pauliina Aarva – ”Kestävän kehityksen turvaaminen edellyttäisi, että hoitoa ja hoivaa antaa aina kun mahdollista ihminen.” ”Erityisesti toiminnat, joissa inhimillisellä vuorovaikutuksella on keskeinen rooli, kuten vanhojen ihmisten hoiva, tulisi ylikansoitetussa maailmassa myös ihmisen toteuttaa. Tämä tukisi ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä monin tavoin.” Näin kirjoittavat yliopisto-opettaja, terveystieteiden tohtori Jutta Pulkki ja…

Luovuus ja lääketiede

– Kati Sarvela – Olen usein miettinyt, millainen on luova ihminen. Itsehän kuvittelen olevani sellainen. Oikeastaan luovuuden toteuttaminen on minulle tällä hetkellä osa hyvää elämää. Se on selviytymisstrategiani. Se on vastaukseni ihmisinä olemisen ahdistukseen.  Jopa hammaslääkärinvastaanotto on minulle nykyään teatterinäyttämö, jossa näytellään potilasta parantavia näytelmiä, tietysti hyödyntäen tieteellistä käypähoitotietoa. Minun maailmani on paradoksaalinen. Siellä taide…

Täydentäviä hoitoja  korvataan Sveitsissä sairausvakuutuksesta

Sveitsissä potilas saa homeopatiaa, yrttilääkintää, antroposofista ja perinteistä kiinalaista lääketiedettä harjoittavan lääkärin hoidosta korvausta perussairausvakuutuksesta.  Lain uudistus astuu voimaan 1.8.2017. Väliaikaisen asetuksen perusteella korvausta on maksettu jo vuodesta 2012 lähtien. Sveitsi päätyi lain muutokseen kansanäänestyksen kautta. Kului kuitenkin kahdeksan vuotta ennen kuin äänestystä koskevat hoitomuodot, joiden korvattavuutta kannatti kaksi kolmesta äänestäneestä, tulivat lain mukaan korvattaviksi….

Luontaisparannusta sata vuotta sitten

-Pauliina Aarva- Luonnollisuus ja luonnonmukainen hoito herättävät monissa ihmisissä positiivisia värähdyksiä. Toiset taas tulkitsevat nämä termit terveydenhoidon yhteydessä epälääketieteellisiksi. Näkemyseroilla on taustansa. Tutkija Suvi Rytty analysoi sadan vuoden takaista suomalaista luonnonparannusta artikkelissa Puoskarointia vai puhdasta auttamisen halua?  Se on julkaistu tuoreessa kirjassa Kiistellyt tiet terveyteen, jossa esitellään erilaisten hoitonäkemysten ja lääkintäjärjestelmien rakentumista ja legitimointipyrkimyksiä eri…

Kiistellyt tiet terveyteen

– Pluralistisissa lääkintäkulttuureissa potilaat valitsevat – niin menneisyydessä kuin nykyisin –  useiden lääkintäjärjestelmien välillä, eikä järjestelmästä toiseen ”hyppiminen” ole harvinaista. Potilaalle tämä ei ole ollut ongelmallista. Kiistely ”oikeasta” tiestä terveyteen on ollut ennen muuta eri lääkintäjärjestelmiä edustavien parantajien ja auktoriteettien murhe, kirjoittavat Hokkanen ja Kananoja.

Oletko päihteiden käyttäjän läheinen? Tule mukaan kirjoittajaryhmään

  – Kati Sarvela – Ilokseni olen tutustunut Elisa Auviseen, joka tekee parhaillaan väitöskirjaa Sisäisen teatterin –kirjoittamisprosessista.  Saan läheltä seurata ja osallistua ”sparraajana” sekä avustavana kouluttajana hänen mielenkiintoiseen  tutkimusprojektiinsa.  Todellista poikkitieteellistä yhteistyötä, sanoisin.   Elisa auttaa kirjoitusryhmänsä jäseniä, päihdeongelmaisten läheisiä,  tiedostamaan eri puoliaan, minätilojaan.  Lisäksi Elisa tarjoa erilaisia live-tapaamisia  ja virtuaalisia vuorovaikutuksellisia kokemuksia,   joiden avulla…