Missio

Missiomme on terveydenhuollon ajattelu- ja toimintatavan muutos nykyistä ihmislähtöisempään ja kokonaisvaltaisempaan hyvinvoinnin edistämiseen.

Ammatillisuus ja näyttö toiminnan tehokkuudesta on arvioitava ennen muuta asiakkaan ja potilaan näkökulmasta. Hyvät palvelut auttavat arjen sujumista