Mikä kohtaamisessa on tärkeää?

-Karita Palomäki- Sosiaalisessa mediassa törmää usein artikkeleihin, joissa käsitellään terveydenhuollon epäkohtia. Erityisen surullista on lukea niitä tarinoita, joissa asiakas on tullut kohdatuksi jollakin tavoin ikävästi. Hän on saattanut kokea täydellistä kohtaamattomuutta, vähättelyä, pelottelua tai muita vastaavia kokemuksia, jotka pahimmillaan voivat traumatisoida jo valmiiksi herkillä olevan ihmisen. Pohdin tätä asiaa mielessäni ja pyysin muutamalta ystävältäni heidän…

Kestävän terveydenhuollon puolesta

– Pauliina Aarva – ”Kestävän kehityksen turvaaminen edellyttäisi, että hoitoa ja hoivaa antaa aina kun mahdollista ihminen.” ”Erityisesti toiminnat, joissa inhimillisellä vuorovaikutuksella on keskeinen rooli, kuten vanhojen ihmisten hoiva, tulisi ylikansoitetussa maailmassa myös ihmisen toteuttaa. Tämä tukisi ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä monin tavoin.” Näin kirjoittavat yliopisto-opettaja, terveystieteiden tohtori Jutta Pulkki ja…

Kenen tunteita kannat? Kehotietoisuus auttamistyössä

-Tiia Knuutinen- Luin juuri todella mielenkiintoisen kirjan, “Apua Auttajalle – myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen psykofysiologia”. Psykofysiologia – voi kuinka rakastankin tuota sanaa. Se ilmentää meidän ihmisten kokonaisvaltaisuutta, mieltä ja kehoa yhdessä. Usein auttamistyön valinneet henkilöt ovat empaattisia ihmisiä. He pystyvät asettumaan asiakkaan asemaan, ymmärtämään ja tarjoamaan tukea ja lohtua. Joskus empaattinen työntekijä saattaa kuitenkin ottaa liikaa…

Luovuus ja lääketiede

– Kati Sarvela – Olen usein miettinyt, millainen on luova ihminen. Itsehän kuvittelen olevani sellainen. Oikeastaan luovuuden toteuttaminen on minulle tällä hetkellä osa hyvää elämää. Se on selviytymisstrategiani. Se on vastaukseni ihmisinä olemisen ahdistukseen.  Jopa hammaslääkärinvastaanotto on minulle nykyään teatterinäyttämö, jossa näytellään potilasta parantavia näytelmiä, tietysti hyödyntäen tieteellistä käypähoitotietoa. Minun maailmani on paradoksaalinen. Siellä taide…

Täydentäviä hoitoja  korvataan Sveitsissä sairausvakuutuksesta

Sveitsissä potilas saa homeopatiaa, yrttilääkintää, antroposofista ja perinteistä kiinalaista lääketiedettä harjoittavan lääkärin hoidosta korvausta perussairausvakuutuksesta.  Lain uudistus astuu voimaan 1.8.2017. Väliaikaisen asetuksen perusteella korvausta on maksettu jo vuodesta 2012 lähtien. Sveitsi päätyi lain muutokseen kansanäänestyksen kautta. Kului kuitenkin kahdeksan vuotta ennen kuin äänestystä koskevat hoitomuodot, joiden korvattavuutta kannatti kaksi kolmesta äänestäneestä, tulivat lain mukaan korvattaviksi….

Luontaisparannusta sata vuotta sitten

-Pauliina Aarva- Luonnollisuus ja luonnonmukainen hoito herättävät monissa ihmisissä positiivisia värähdyksiä. Toiset taas tulkitsevat nämä termit terveydenhoidon yhteydessä epälääketieteellisiksi. Näkemyseroilla on taustansa. Tutkija Suvi Rytty analysoi sadan vuoden takaista suomalaista luonnonparannusta artikkelissa Puoskarointia vai puhdasta auttamisen halua?  Se on julkaistu tuoreessa kirjassa Kiistellyt tiet terveyteen, jossa esitellään erilaisten hoitonäkemysten ja lääkintäjärjestelmien rakentumista ja legitimointipyrkimyksiä eri…

Kiistellyt tiet terveyteen

– Pluralistisissa lääkintäkulttuureissa potilaat valitsevat – niin menneisyydessä kuin nykyisin –  useiden lääkintäjärjestelmien välillä, eikä järjestelmästä toiseen ”hyppiminen” ole harvinaista. Potilaalle tämä ei ole ollut ongelmallista. Kiistely ”oikeasta” tiestä terveyteen on ollut ennen muuta eri lääkintäjärjestelmiä edustavien parantajien ja auktoriteettien murhe, kirjoittavat Hokkanen ja Kananoja.

Oletko päihteiden käyttäjän läheinen? Tule mukaan kirjoittajaryhmään

  – Kati Sarvela – Ilokseni olen tutustunut Elisa Auviseen, joka tekee parhaillaan väitöskirjaa Sisäisen teatterin –kirjoittamisprosessista.  Saan läheltä seurata ja osallistua ”sparraajana” sekä avustavana kouluttajana hänen mielenkiintoiseen  tutkimusprojektiinsa.  Todellista poikkitieteellistä yhteistyötä, sanoisin.   Elisa auttaa kirjoitusryhmänsä jäseniä, päihdeongelmaisten läheisiä,  tiedostamaan eri puoliaan, minätilojaan.  Lisäksi Elisa tarjoa erilaisia live-tapaamisia  ja virtuaalisia vuorovaikutuksellisia kokemuksia,   joiden avulla…

Mindfulness-taitoja seniorityöhön: stressin hoito voi ehkäistä muistisairauksia

-Tiia Knuutinen- Tutkimusten mukaan stressi on merkittävä syy kognitiivisen tason lievään alenemiseen iäkkäillä, mikä voi puolestaan edesauttaa muistisairauksien kehittymistä. Yhdysvalloissa Albert Einstein College of Medicinen tekemässä tutkimuksessa todettiin, että hyvin stressaantuneilla henkilöillä oli yli kaksinkertainen riski kognitiivisen tason alentumiseen, kuin henkilöillä, jotka eivät olleet voimakkaasti stressaantuneita. Koska stressiä on mahdollista hoitaa, tutkimustulokset puhuvat sen puolesta,…

Keholähtöinen terapia masennuksen hoidossa

– Karita Palomäki – Iltalehti uutisoi 17.5.2017 masennuksen valtavista kuluista yhteiskunnalle. Esimerkiksi masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen aiheuttaa Suomelle vuosittain miljardikustannukset. Vain noin puolet masentuneista on minkään hoidon piirissä (ml. lääkitys) ja vielä harvempi saa psykoterapiaa. Em. artikkelissa pääpaino olikin psykoterapian saatavuuden pohdinnassa. Masennus määritellään tyypillisesti psyykkiseksi sairaudeksi. Silti, niin kuin kaikkia sairauksia, myös masennusta tulisi…

Katselen elämää uudesta näkökulmasta

– Susanna Hänninen – Lastenhuoneemme seinällä oli 1980 – luvun alussa Sarah Kayn juliste, jossa luki: ”Joskus on hauska katsella elämää uudesta näkökulmasta.” Lause osui usein silmiini ja muistan miettineeni sen sisältöä. Julisteen tytön ilme ja olemus kuvaavat hienosti sitä pientä, vastaanottavaista, hämmentynyttä, kilttiä ja tottelevaista minua, joka olin tuohon aikaan. Kaikki ulkopuolelta syötetty tieto…

Uusi facebook-sivu -Traumainformoitu sote

Uudistuva-verkostossa (Uudistuva Terveydenhoito) on terveydenhoidon ammattilaisia, jotka ovat erityisen kiinnostuneita ja paneutuneita psykologisiin traumoihin sekä niiden terveysvaikutuksiin. Koska aihepiiri on om, erityinen ja moniammatillinen osaamisalueensa,  päätimme perustaa oman facebook-sivun juuri  tälle teemalle.  Täältä löydät sivumme. Tavoitteemme on  facebook-sivullamme ”Traumainformoitu sote”,  avata laajempi moniammatillinen dialogi traumojen vaikutuksesta yksilölliseen ja yhteisölliseen kokonaisvaltaiseen terveyteen. Yhteisesti jakamamme käsitys on, että  jos…