Hypnoosi vai mindfulness?

Seuraava blogiartikkeli on tiivistelmä HLL Kati Sarvelan tulevasta alustuksesta Iloa ja toivoa -tapahtumassa (Lapinlahden lähde, Helsinki, 20.1.2018): Hypnoosilla ja tietoisella hyväksyvällä läsnäololla (mindfulness) on joitakin eroja, mutta paljon myös päällekkäisyyttä. Kummankin menetelmän terveyshyödyistä on selkeää näyttöä. Suurin ero lienee niiden historiallisissa juurissa. Seuraavassa esitän jatkokeskusteluja avaavasti omia havaintojani niiden eroista ja yhtäläisyyksistä. Mindfulnessin juuret on…