Lisää myötätuntoa työpaikoille – tutkimukset lupaavat sitoutuneempia työntekijöitä

– Tiia Knuutinen – Osallistuin 20.4.17 Hankenin kauppakorkeakoulun järjestämälle luennolle “Awakening compassion at work”. “Myötätuntotiede”, The Science of Compassion on ollut tutkimuksen kohteena Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa jo vuosia. Yliopiston tutkijatohtori Monica Worline oli kertomassa myötätunnon positiivisista vaikutuksista työelämässä ja markkinoimassa aiheesta hiljattain julkaistua kirjaa. Juuri ennen luentoa olin istunut kampaajan tuolissa lukien Gloria-lehteä. Lehdessä oli…

Sote-ammattilaisten traumapuuro

– Kati Sarvela – Jokaisella meistä on oma traumahistoriamme. Suomeksi sanottuna sama asia:  kaikki meistä joutuvat syömään elämänsä aikana hetkittäin traumapuuroa.  Ammattiauttajat ovat saaneet minuutta pirstovia kolhuja siinä missä heidän potilaatkin.   Meillä kaikilla on kiintymyssuhdetraumoja: jokainen meistä on saanut enemmän tai vähemmän epätäydellistä vanhemmuutta ja sen mukanaan tuomaa turvattomuutta. Lähes kaikilla meistä on yksittäisiä…

Plasebo – mysteerimies?

-Pauliina Aarva- Psykologian apulaisprofessori  Alia Crum (oikealla) Stanfordin yliopistosta sanoi: “Placebo is an International man of Mystery.” Kuvassa vasemmalla professorit  Karin Meissner ja Andrew Geers. Plasebo (lume) on kuin mysteerimies. Se vaikuttaa, mutta vaikutusmekanismeja ei tunnetta. Mutta jos plasebovaikutus, jota kutsutaan myös tunnelmaefektiksi, hoivavaikutukseksi, tilannevaikutukseksi  tai merkitysvaikutukseksi, ymmärretäänkin hoitotilanteen, hoitosuhteen ja kommunikaation näkökulmasta, mysteeriys hälvenee….

Terveyden vai sairauden hoitamista?

– Karita Palomäki – Kollegani ja entisen työkaverini blogikirjoitus herätti hiljattain minut tämän tärkeän kysymyksen äärelle: miksi terveydenhuolto edelleenkin on painottunut sairaanhoidollisiin toimintoihin ja jo syntyneiden oireiden helpottamiseen? Fysioterapian puolella ilmiö on omanlaisensa. Edelleenkin joidenkin ihmisten mielikuvat fysioterapiasta ovat yksipuolisia, monet mieltävät fysioterapeutit esimerkiksi hierojiksi. Hieronta toki on (hyvin pieni) osa koulutustamme, mutta perustehtävämme on kuitenkin edistää…

Eheyttä minän monista puolista

– Kati Sarvela – Freudilainen ihmiskuva, jossa ajatellaan minuuden muodostuvan egosta, idistä ja superegosta on auttamattomasti vanhentunut. Sen sijaan yhä useammat suuntaukset käsittävät ihmisen moniosaisena tai -tilaisena sosiaalisena kehomielellisenä kokonaisuutena. Osiamme kutsutaan monin eri nimin. Ne voivat olla minätiloja, mielen tiloja, kokemustiloja, erilaisia puolia, osia tai osapersoonia. Tietoisuustaitojen yhteydessä kutsun niitä nykyään kokemustiloiksi, koska ne…