Iloa ja Toivoa – Kokemuksellisesti kohti terveyttä

Kokemuksellinen koulutustapahtuma Lapinlahden Lähteellä, Helsingissä  20.1.2018   Lisätietoa:  iloajatoivoa.fi

Kenelle?

Koulutus työpajoineen on tarkoitettu organisaatioille ja sote-ammattilaisille, jotka haluavat parantaa tehokkuutta ja palvelun laatua panostamalla positiiviseen välittämisen organisaatiokulttuuriin. 

Koulutus sopii erinomaisen hyvin organisaation kouluttamisesta ja kehittämisestä vastaaville, mutta myös koko sote-yksikön henkilökunnalle vastaanottovirkailijasta lääkärin ja sosiaalihoitajaan.

Mitä, miten?

Tapahtumassa kuusi terveyden ja hyvinvoinnin huippuosaajaa esittelee kokemuksellisia, kehon ja mielen terveyttä edistäviä, avun muotoja ja menetelmiä. He alustavat lyhyesti menetelmiään, jotta jokanen saa kaikista makupaloja. Osallistuja voi valita sitten kaksi työpajaa , joihin sitten paneutuu ryhmässä kokemuksellisesti yhdessä ohjaajan kanssa.

Moniammatillinen yhteistyö ja verkostautuminen kuuluu potilaslähtöiseen tämän päivänn hoitamiseen. Toivoa ja Iloa -tapahtuma on verkostautumista parhaimmillaan. Paikalla on soteammattilaisia monelta eri terveydenhoidon sektorilta.  Rakennamme siltoja toistemme välille.

Miksi?

  1. Pelkästään terveydenhoidon asiakkaiden hyvinvointi ei ole tärkeää,  vaan myös henkilökunnan hyvinvointi. (esimerkiksi lääkäreiden itsemurhatilastot ovat karua luettavaa-  lääkärit ovat huonoja hakemaan itselleen apua, sairaanhoitajat vaihtavat helposti alaa). Laadukas ja tehokas palvelu syntyy, kun työntekijät voivat hyvin.
  2. Hyvinvoiva henkilökunta on vetovoimatekijä, joka houkuttelee henkilökuntaa sitoutumaan työyhteisöön.
  3. Uusissa johtamisteorioissa korostetaan paitsi terveydenhuollon asiakkaiden, myös  henkilökunnan, psykofyysistä hyvinvointia.  Hyvinvoivan henkilökunnan energia ei valu turhiin asioihin ja asioiden hedelmättömiin vatvomisiin. Työn imu ja tehokkuus lisääntyvät.
  4. Tunnetilat tarttuvat. Kun henkilökunta ei kykene stressaantuneena fokusoimaan huomiota olennaiseen, syntyy helposti henkilökohtaista ja yhteisöllistä kärsimystä, mutta myös virheitä ja turhia sairauspoissaoloja. Toivottomuus ja näköalattomuuden kokemus voivat myös tarttua. Mikä parasta, myös ilo ja toivo tarttuvat. Niitä voi oppia vahvistamaan kokemuksellisin menetelmin.
  5. Ammattiauttajaa voi myös painaa ahdistukseen sjaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus. Kokemuksellisin menetelmin lievennetään traumaperäistä stressiä.
  6. Kokemuksellisin menetelmin voidaan lisätä mm. kimmoisuutta eli nopeampaa palautumista stressistä. Hyvinvoiva, tunnetaitoinen ja hyväksyvästi läsnäoleva henkilökunta tekee tehokkaasti töitä, ja työyhteisön positiivinen kulttuuri vahvistuu.
  7. Saat virikkeitä potilas- ja asiakastyöhön.

Ilmoittautuminen: iloajatoivoa.fi