Rohkeasti rajalla -työpajan aineisto

SiltaRohkeasti rajalla

Kokemuksellisuus ja asiakaslähtöisyys hoidossa ja terveyden edistämisessä

Tämä työpaja 12.11.2016 pidettiin Helsingin yliopiston Biomedicumissa. Tilaisuuteen osallistui runsaat 60 terveydenhuollon ammattilaista.

Linkit luentomateriaaleihin löydät kunkin esiintyjän kohdalta ohjelmassa alla.

Terveydenhuollon rajat liikkuvat. Julkinen ja yksityinen, virallinen ja täydentävä, tieteellinen ja kokemuksellinen toimivat rinnakkain ja limittäin. Raja, veteen piirretty viiva, on muutoksen ja uudistumisen mahdollisuus.

Järjestäjät              http://www.uudistuva.com, uudistuva@gmail.com

Ohjelma  (alla linkit pidettyihin esitelmiin)

10.00                Työpajan avaus.Hanna Kortejärvi ja Kati Sarvela: Mitä uudistuva terveydenhoito tarkoittaa?

10.10 – 10.50 Tarja Kallio-Tamminen: Maailmankuva   hoitokäytäntöjen   piilovaikuttajana. Klassisessa fysiikassa mielellä ei uskottu olevan vaikutusta aineen väistämättömiin prosesseihin. Kvanttimekaniikassa havaitsijan tieto, arvot ja valinnat vaikuttavat todellisuuden muotoutumiseen, joten ihmisen suhde ympäristöönsä on arvioitava uudelleen. Maailmankuvan uudistuminen auttaa näkemään mekanistis-deterministisen ajattelutavan vaikutuksia kulttuuriimme – myös hoitokäytäntöihin. Lisäksi se parantaa ymmärrystä erilaisiin maailmankuviin nojaavista hoitomuodoista ja niiden vaikutustavoista. Esitys: maailmankuva-ja-hoitokaytannot-2016-tarja-kallio-tamminen

10.50 – 12.00 Karita Palomäki: Kokemuksellisuus ja kehotietoisuus stressiperäisten oireiden ja sairauksien hoidossa.  Karita avaa kokemuksellisuuden ja kehotietoisuuden merkitystä käytännön työssä. Hänelle on tärkeää integroida ymmärrys stressireaktioiden heijastumisesta terveyteen. Kehotietoisuuden avulla on mahdollista pureutua stressiin ja sen syihin. Karita esittää  käytännöllisiä keinoja, joita harjoitellaan yhdessä. Esitys: rohkeasti-rajalla-karita-palomaki-121116

12.00 – 13.30   Lounas  lähistöllä  sijaitsevassa ravintolassa (omakustanteinen)

13.30-14.10  Pauliina AarvaKehomielihoidot, kokemusvaikutukset ja plasebo. Monien kehomielihoitojen on arveltu perustuvan plasebovaikutukseen, josta käytetään myös nimityksiä lume-, tunnelma-, hoiva- ja kokemusvaikutus. Pauliina esittelee, mitä tieteellinen tutkimus kertoo kehomielihoidoista, niiden käytöstä ja tehosta. Keskustelussa vaihdamme mielipiteitä asiakkaan yksilöllisen kokemuksen merkityksestä paranemisessa ja podimme, miten kokemuksellisuutta voisi hyödyntää terveydenhuollossa. Esitys:  pauliina-aarva-kehomielihoidot-kokemusvaikutukset-ja-plasebo-12-11-2016

14.10-15.30   Kati Sarvela:  Keho  ja  mieli  vai  kehomieli?  – Muuntuneet tajunnantilat (työ)hyvinvoinnin edistämisen keinoina. Kati kertoo, kuinka taiteellinen flowtila sekä tietoisuustaidoissa ja hypnoosissa käytettävät keskittymis- ja mielikuvaharjoitukset auttavat vahvistamaan puolustusvastettamme.  Kaikilla on kehomuistiin kätkettyjä muistoja, joita voimme oppia kuuntelemaan viettämällä sisäistä aika, käyttäen hyväksi esimerkiksi muuntuneita tajunnantilojamme.  Terveyden edistäminen  ja hoitaminen eivät ole vain tieteellisten faktojen soveltamista, vaan myös kokemuksellista, muodonmuutoksellista yhdessä oppimista. Katin vetämässä harjoituksessa opimme  kuuntelemaan ja hyödyntämään oman kehomielemme erilaisia tiloja. Esitys: rajoja-rikkomassa-kati-sarvela

15.30-15.45       Kahvia, teetä ja  kontakteja (omakustanteinen)

15.45 -17.00    Hanna KortejärviMoninäkökulmaisuus   ja  moniammatillisuus. Juhlapuheista käytäntöön. Potilascase. Pienryhmissä jaamme terveydenhuollon eri alojen asiantuntijoiden näkökulmia ja ideoita yhden moniongelmaisen potilaan erilaisista hoitamisen mahdollisuuksista. Potilasesimerkki on todellisesta elämästä. Yhteenvetokeskustelussa tarkastelemme, millaisia erilaisia variaatioita tämän asiakkaan tarinaan kehkeytyisi, jos henkilö olisi työpajalaisten hoidettavana. Pohdimme myös, ovatko Sote-uudistuksessa kaavaillut potilaan Oma-tiimit joskus näin monialaisia ja –ammatillisia kuin tässä työpajassa koolla oleva joukko on?

17.00                Workshopin yhteenveto ja päätös.

Alustajat

Aarva Pauliina, YTT, terveyden edistämisen dosentti

Kallio-Tamminen Tarja,  fyysikko,  filosofi,  FT

Kortejärvi Hanna, proviisori, FaT

Palomäki Karita, psykofyysinen fysioterapeutti, NLP-työnohjaaja, EFT- ja TRE-ohjaaja

Sarvela Kati, hammaslääkäri, hypnoterapeutti, mindfulness-ohjaaja.