Arvot – lyhyesti

Arvomme ja toimintaperiaatteemme juontuvat humanistisesta, kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä. Jokaisessa yksilössä on fyysis-biologinen, sosiaalinen, psyykkinen ja henkinen olemuspuoli. Nämä kaikki ovat tärkeitä arjessamme ja myös kun haluamme hoitaa ja parantaa itseämme tai huolehtia (työ)hyvinvoinnistamme.

Toimintamme rakentuu humanistisiin arvoihin ja periaatteisiin:.

  • kokemuksellisuus
  • hyväksyvä läsnäolo
  • vertaisuus ja tarinallisuus
  • itseohjautuvuus ja dialogisuus
  • integratiivisuus ja monitieteisyys.

 Lue lisää …..Humanismi ja kokonaisvaltaisuus