Tiia Knuutinen

 

”Lisää myötätuntoa itseä ja toisia kohtaan”

unnamed

Moni ihminen uupuu riittämättömyyden tunteen alle. Työssä pitäisi olla tehokas ja iloinen, vaikka kantaisi sisällään henkilökohtaisia huolia ja murheita. On jaksettava pitää yllä monenlaisia eri rooleja. Oma herkkyys, haavoittuvaisuus ja huolet on pistettävä piiloon.

Joitakin vuosia sitten itkin äitini olkapäätä vasten sanoen, “en enää jaksa olla täydellinen”. Se ei suinkaan tarkoittanut, että olin täydellinen, vaan minulla oli kova tarve pyrkiä siihen ja pitää yllä kaiken tietävän ja taitavan roolia. En sallinut itselleni heikkouksia, en pienintäkään virhettä.

Täydellisyyden tavoittelu on kuitenkin raskas taakka. Sallimme kyllä muiden olla “viallisia”, mutta itsellemme emme näitä ominaisuuksia halua. Vaatii valtavasti rohkeutta tuoda esiin omia heikkouksiaan, haavoittuvaisuutta ja herkkyyttä. Se on lähtökohta omalle henkiselle hyvinvoinnille. Pelkäämme kuitenkin, miten muut ihmiset siihen suhtautuvat. Hyväksytäänkö minut sellaisena kuin oikeasti olen?

Olen hoitajana ja sosiaaliohjaajana tehnyt aina työtä, jonka tarkoitus on ollut auttaa muita ihmisiä. Se on kutsumukseni. Auttajan työtä ei voi kuitenkaan tehdä, jos ei pidä myös itsestään huolta. Vuonna 2010 löysin Mindfulness-menetelmän etsiessäni apua stressiin, epämääräiseen ahdistuneisuuteen ja jännittämiseen. Koin, että pelkkä puhuminen ei auta, sillä oireet olivat hyvin fyysisiä. Jotain täytyi saada vapautettua kehosta. Mindfulness-harjoitukset palauttivat kontaktin kehoon ja hengitykseen. Omien ajatusten ja tunteiden havainnointi opetti tunteiden hallintaa ja myötätuntoa itseä kohtaan.

Vuonna 2016 tutustuin TRE-stressinpurkumenetelmään (Tension, trauma & stress release exercise). Aloin ymmärtää, mistä omat oireiluni olivat johtuneet. Kannamme kehossamme kaikkia elämänkokemuksia. Lapsuuden turvattomuuden tunteet muokkaavat hermostoamme ja saattavat myöhemmin oireilla traumaperäisinä stressioireina. Tämä oli helpottava tieto; mieleni onkin aivan terve, mutta kehoni on kantanut mukanaan käsittelemättömiä kokemuksia ja tunteita. TRE-harjoitukset ovat auttaneet purkamaan lihasjännityksiä ja autonomisen hermoston ylivireyttä sekä lieventäneet stressioireita.

Kun itse oppii jotain uutta ja ihmeellistä, sitä haluaa jakaa myös toisille. Opiskelin Mindfulness tunnetaitovalmentajaksi ja TRE-ohjaajaksi. Työssäni sosiaaliohjaajana ohjasin Mindfulness- ryhmiä senioreille. Ne olivat hyvin suosittuja ja viestivät siitä, että tietoisen läsnäolon taitoja tarvitsemme kaiken ikäisenä.

Ryhdyin hyvinvointialan yrittäjäksi helmikuussa 2017. Tavoitteeni on lisätä myötätuntoista suhtautumista niin itseä kuin toisia kohtaan. Ettemme olisi niin ankaria itsellemme ja että voisimme hyväksyä myös toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat.

Ohjaan Jännittäjäryhmiä, joissa keholliset menetelmät ovat kaiken lähtökohtana: pelko asuu kehossa. Hoitoalan työntekijöille tarjoan keinoja stressinhallintaan – omasta kokemuksesta tiedän, että työ on henkisesti ja fyysisesti kuormittavaa. Haluan tuoda esiin myös tietoisen läsnäolon taidot vanhustyössä. Niistä hyötyvät niin työntekijät kuin itse seniorit.

Lisää tietoa minusta löydät myös täältä www.hellamieli.fi

 

“Oi, ihmiset toisianne ymmärtäkää,

niin ette niin kovat oisi!

Miks emme me kaikki yhtyä vois?

Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois.

Oi, ihmiset toisianne suvaitkaa!

Niin suuri, suuri on maa.”

Eino Leino

 

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta:

Lähihoitaja muistisairaiden hoivakodissa (Mefys Oy) v. 2003-2011

Sosiaaliohjaaja Helsingin kaupungilla  v. 2011-2016

Oma yritys Tmi Tiia Knuutinen/ Hellä Mieli  2017 ->

 

Koulutus:

Sosionomi (AMK)

Lähihoitaja

Sertifioitu TRE-ohjaaja

Mindfulness tunnetaitovalmentaja

 

Muita kursseja ja koulutuksia mm.:

Mindfulness peruskoulutus CFM

Jännittäjäryhmien ohjaajakoulutus

Mindful Self Compassion – Itsemyötätunto-peruskurssi

Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)