Kokonaisuuden kokemus

Tavoitteemme on, että suomalaiset saavat entistä parempia ja asiakaskeskeisempiä terveyspalveluja. Työtämme ohjaavat tieteellinen ajattelu ja kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ymmärrämme terveyden sekä biologiseksi että kokemukselliseksi tilaksi. Siksi pidämme myös hoitosuhteissa syntyvää kokemusta tärkeänä.  

Kokevina ihmisinä olemme ainutlaatuisia tarinoita, kertomuksia  omaleimaisessa biologiassamme. Jokaisella on myös oma, yksilöllinen terveys- ja sairaustarinansa. Näemme, että tulevaisuudessa potilaan kokemukset nousevatkin välttämättömäksi osaksi paranemista ja terveydenhoitoa.

Mieli, kokemukset ja tunteet vaikuttavat myös kehoon. Uudistuva terveydenhoito merkitsee sitä, että ihminen osaa kuunnella arvostavasti itseään, oman kehonsa viisautta ja sen tarpeita. Hän tuntee olevansa palanen luonnon monimuotoisuutta ja kuuluvansa omaan yhteisöönsä. Hän arvostaa toista, erilaista ihmistä ja osaa ottaa vastaan apua ja antaa sitä.

Usein kuultu terveyskeskuksen vastaanottoa odottavan potilaan lausahdus ”Mitähän ne  minulle siellä mahtavat tehdä?” muuttuukin muotoon ”Kuinka voisin parhaiten hyödyntää terveysammattilaisten osaamista parantumiseeni ja itseni hoitamiseen?”

Uudistuva ihmiskäsitys

Ihmiskäsitys on historiallisesti elävä, jatkuvasti muuttuva ja uudistuva. Se muotoutuu sekä tieteen löydösten että ihmisyhteisöjen uskomusten perustalta. Vielä 1990-luvulla tiedettiin, että ihmisen aivosolut eivät uudistu enää aikuisena. Nyt tiedämme toisin. Tiedot genetiikasta, immunologiasta sekä kehon ja mielen vuorovaikutuksesta ovat radikaalisti muuttuneet.

Terveystieteet (kuten lääke-, hoito-, ravitsemus- ja liikuntatiede, psykologia, farmasia  jne.) eri oppialoineen tutkivat terveyttä ja sairautta kukin oman ihmiskäsityksensä mukaisesti. Tieteenalojen eriytyminen on syventänyt erityisosaamista, mutta samalla johtanut siihen, että käytännön työssä sovelletaan pirstoutunutta käsitystä ihmisestä ja hoitamisesta. Yksi hoitaa polvea, toinen ruokailutottumuksia ja kolmas mieltä.

Tällainen katsanto on uudistumassa. Asiakas kaipaa kokonaiskuvaa. Hänen omat kokemuksensa ja näkemyksensä ovat nousemassa olennaiseksi hoidon osaksi. Kokemuksilla  tajunnallisina ja samanaikaisesti kehollisina ilmiöinä on tieteellisesti todettuja vaikutuksia terveyteen ja sairauteen. Puhutaan kokemusvaikutuksista.

Me pyrimme monitieteellisessä ja arvostavassa dialogissa luomaan uudenlaista ajatusmaailmaa ja toimintakenttää. Siinä ihmistä kootaan jälleen kokevaksi, eheäksi ja moniulotteiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on eri terveys- ja hoitonäkemysten parempi integraatio – asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi. 

Tahdomme avata keskustelua ja lisätä ymmärrystä integroidusta hoidosta ja kokemuksellisuuden paikasta uudistuvassa terveydenhoidossa ja paranemisprosesseissa.

Reflektiivisyys eli oman minuuden peilaaminen on tärkeä osa näitä prosesseja. Jokainen voi oppia kuuntelemaan itseään, omaa sisäistä viisauttaan. Tämä koskee sekä terveydenhuollon ammattilaista, että asiakasta.

Kuinka paljon sairautta ja pahaa oloa syntyykään siitä, ettemme osaa aistia ja havainnoida sisintämme ja omaa kehoamme! Kun emme havainnoi, emme ole harmoniassa itsemme kanssa, ja voimme jopa toimia tietämättämme vastoin omaa parastamme.

Mottomme: Oikeassa olemisen sijaan tavoittelemme toinen toisemme ymmärtämistä ja uusia näkökulmia.

cropped-2013-10-09-13-47-30.jpg